Page 10 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 10

la cine învăţa, nu-i aşa?), apoi, Leonid Mămăligă Arcade
      (vicepreşedinte, un avorton de om), şi Mihai Botez...

      La un congres al “American Romanian Academy”

          Am apucat ultimele două zile din Congresul al XVII-lea
      al ARA (“American Romanian Academy”). Trimisesem prin
      poştă lui Constantin Corduneanu lucrarea mea de algebră “O
      funcţie numerică în teoria congruenţei”. N-am ajuns s-o
      prezint. Dar i-am cunoscut pe matematicieni, am schimbat
      adrese: Florin Diacu, pe care mi-l dădea exemplu Corduneanu
      în fiecare scrisoare, fiindcă în lagărul din Germania reuşise să-
      şi treacă doctoratul, în vreme ce eu prin Turcia tăiam frunze la
      câini (bine, dar nici nu-i compari pe nemţi cu turcii!), Radu
      Zaharopol, Todor Fabian şi, bineînţeles, tartorele nostru –
      Constantin Corduneanu. Întâlnirea se derula la Northridge State
      University. Aici, o expoziţie de carte românească (printre
      altele: “Mişcarea Literară Paradoxistă”, de C. M. Popa, critic
      literar intrat în manualul de literatura română; un volum de
      versuri pe care mi-l tradusesem în engleză...), desene ale
      copiilor din Târgu Mureş. Doi redactori de la “Clipa”,
      săptămânal politic, cu tiraj de 2.000 de exemplare, împărţeau
      gratuit publicaţia lor. Analog, Aristide Buhoiu cu “Universul”
      său.
          Au fost secţiuni în engleză şi în română. Am asistat la
      câteva mese rotunde. Tematica generală – “Ieşirea din izolare a
      României”. Trebuia să participe şi scriitorul Petru Popescu din
      Los Angeles pe subiectul “Limbajul şi realităţile Tranziţiei”,
      dar a fost înlocuit de Mihai Botez. Un eseu structurat, deştept,
      la obiect a ţinut romancierul Bujor Nedelcovici (homo
      politicus-religiosus-estheticus, complexul culturii de care
      “sufereau” activiştii de partid...), comparat cu alţii care vorbeau
      pentru a nu spune nimic! L-am abordat la sfârşit. Cumsecade.
      Spre deosebire de Mămăligă, care a fost respingător (n-a vrut
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15