Page 11 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 11

să-mi dea numărul său de telefon din Paris: “S-a schimbat, s-a
      schimbat!...”). Bujor avea o nouă carte la Editura “Act-Sud” în
      Franţa.
      – Ce posibilităţi am să public vreun manuscris pe tărâm
      francofon?
          Nu mi-a dat nici o speranţă.
      – Scriitor? Asta nu-i o meserie!, mi-a rostit el...
          La “North College”, expoziţie de pictură şi sculptură
      românească: Ştefan Munteanu, Bogdan Dumitrică, Marina
      Crainic, Dinu Rădulescu (la faţa locului, am schimbat câteva
      idei privind pânzele sale), Ovidiu Lebejoară, Ion Bete
      Bănulescu, Maria Mioara Dimulescu, Dan Paul Cişmaş, Robert
      Bassler, Martin Varo, Petre şi Angela Balogh, Cristina Grant-
      Kodama (româncă măritată cu un japonez, zicea că se-nţeleg
      bine).

      Buhoiu critică “înţigănirea” limbii române

          M-am uitat în programul comunicărilor: toţi profesori,
      scriitori, de la Universitatea X, Universitatea Y, pastori,
      studenţi... Numai eu, un terchea-berchea: în dreptul numelui
      meu adăugasem “(Phoenix Arizona)”, adică un oarecine.
      Compania nu-mi permite să-i folosesc numele, de pildă: ing.
      Fl... Sm..., Honeywell, Inc. Nu ştiu de ce! Ar fi sunat mai tare
      în ochii novicilor. Dar mulţi profesori aveau un statut de
      “suplinitori”, ca pe la noi, sau jumătăţi de normă, probleme cu
      restructurări de catedre, reducerea fondurilor alocate
      învăţământului de către guvern, nesiguranţa posturilor... Cred
      că eu, ca inginer, câştigasem mai mulţi bani decât domniile
      unora cu titluri!...
          Un aromân din sală a pus întrebarea privind unirea
      tuturor macedonenilor din Iugoslavia, Bulgaria, Grecia şi
      Albania într-un singur stat, dar perversul de reprezentant
      american, Ernest M. Latham jr., s-a eschivat. Aceeaşi reacţie în
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16