Page 24 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 24

“Circles of Lights” (Cercuri de lumini), “Dark Snow” (Zăpadă
      neagră)...
          Cu Jean în Parc, lângă “Palma care ascultă” – statuia lui
      Henry de Miller...
          De când s-au inventat benzile magnetice de
      înregistrat/răspuns la telefon, nu mai poţi discuta cu fiinţe
      umane, ci doar cu... maşina! Telefonasem din Arizona,
      trimisesem chiar o misivă, sunasem din Paris. Nimic, să dai cu
      tunul! Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca făceau pe surzii!
      – Au cercul lor, închis, nu poţi intra!, avea să-mi confirme mai
      târziu, la Bucureşti, Victor Frunză...
          Iar R., pe acelaşi ton!
      – Nu te găseşti în şleahta acoliţilor ăstora!
      – Dar ei se erijeau în diriguitori ai culturii şi ai artiştilor exilaţi
      din România!
      – Hăăă, ăstea-s poveşti radiofonice!
      – Şi eu care credeam că-n Occident umblă Libertatea şi
      Dreptatea pe toate străzile!...

      Cultura se sprijină pe ONG-uri

          Cultura nu e sprijinită de la Centru. De pildă, în Statele
      Unite: nici o revistă literară nu este finanţată de către guvernul
      federal sau statal; analog pentru instituţiile teatrale, muzicale.
      Există, desigur, fundaţii particulare care sponsorizează anumite
      publicaţii, dar în timp limitat şi prin concurs. Se acordă şi
      premii, burse (“fellowships”) – dar nici 10% din
      scriitorii/artiştii americani nu ajung să intre în posesia lor. Un
      exemplu: “Guggenheim Memorial Foundation” acceptă în
      1992 numai 148 de aplicaţii, din totalul de 3.162, adică nici
      5%! Recipienţii nu au voie să mai participe pe viitor. “National
      Endowment for Arts” alocă anual 200.000-300.000 $ în
      sprijinul literaţilor/actorilor de pe continent (cetăţeni sau
      rezidenţi permanenţi – iată că şi eu pot concura!), între 5.000 $
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29