Page 28 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 28

Imperiul... Napoleon-ii... De aceea, numele i-a rămas... Dar în
      decădere... Limba şi-a pierdut întâietatea. Ce se mai forţează
      săracii cu francofonii, macofonii, tacofonii... Oceanul anglofon
      se revarsă peste omenire! Centrul capitalei franceze este ocupat
      de birouri administrative, politice, culturale, financiare – în
      timp ce muncitorii locuiesc în “banlieu”-uri, fiindcă-i mai
      ieftin...

      Colocviu de poezie în Bergerac

          Mica burghezie literară strânsă la Bergerac. Babe şi
      moşuleţi, bucurându-se ca nişte copii, recitând poezioare. În
      franceză. În dialecte pestriţe occitane (“patois”, “langue d’oc”):
      limbă de origine latină vorbită în sudul Franţei. Mă uitam ca
      viţelul la poarta nouă, fără să pricep o iotă, iar la sfârşit
      aplaudam din complezenţă. Potop de premii şi diplome pentru
      a mulţumi pe toată lumea din sală. Veniţi ciorchine din:
      Algeria (Lazhar Baaziz), Italia (Marisa Borrini), Canada (Hédi
      Bouraoui, University of York), Belgia (Paul van Melle), SUA-
      România (Florentin Smarandache), Liban, Grecia şi,
      bineînţeles, ţara gazdă. Annie Delpérier înmâna “trofeele”. Eu
      am primit medalia de argint pentru întreaga creaţie poetică şi
      antipoetică. Volumele paradoxiste emană radiaţii ultraviolete în
      bătaie de joc la adresa poeţilor ce se iau în serios... cocoşii
      literari!...
          Frumos, distractiv, relaţii în lumea culturală
      internaţională multiplicate, însă... vreme pierdută de la
      studiu/creaţie! Am vrut să dau şi eu cu nasul – ca un opincar al
      literelor răsculate. Şi nu mi s-a părut mare scofală!...
          Colocviul “La poésie, pourquoi? pour qui?” (Poezia,
      pentru ce? pentru cine?) animat de Bernard Duteuil. La masa
      juriului stăteam lângă Marisa. Ne conversam hazliu într-o
      francezo-spaniolo-italiano-română (!), din vina mea, care-o
      ţineam morţiş să mai fur ceva expresii din limba lui Umberto
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33