Page 30 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 30

Poezia a fost înlocuită de mizeria cotidiană a vieţii, de anarhia
      ideilor, de discontinuitatea gândirii, de nonpoezie chiar, de
      semne arbitrare, de pagini albe, şi până la urmă de orice.
      În această manieră s-a ajuns la introducerea de elemente
      negative opuse artei în sfera conceptuală a literaturii.
          Paradoxismul, contrar avangardei tradiţionale, nu neagă
      celelalte mişcări-curente-şcoli-teme-opere artistice, dimpotrivă,
      încearcă să le asimileze. Ulterior, paradoxismul a fost
      generalizat în spaţiul cu n-dimensiuni, prezentând obiecte reale
      în starea lor naturală drept poeme. Căci forma poeziei nu
      trebuie înţeleasă doar ca litere pe hârtie sau ca sunete recitate.
      Un poem poate fi:
      o floare pur şi simplu;
      o rachetă zburând în cer;
      tu însuţi, cititorule – deja “scris”/creat de natură/societate.
          Aceasta ar fi “poezie tridimensională”.
          Care este paradoxul?
          Fie L o noţiune. Existenţa acesteia implică şi existenţa
      noţiunii contrare⎯L. Ce părere aveţi atunci dacă se introduce în
      sfera noţională L o parte P din⎯L, astfel încât P să păstreze
      funcţie dublă apartenenţă (atât la L cât şi la⎯L)? Se contrazice o
      axiomă universal recunoscută:
      L ⎯L = Φ (L intersectat cu anti-L este egal cu mulţimea vidă
      Φ), deoarece în cazul nostru avem:
       L ⎯L ≠ Φ.
          Aici e cheia! Fiindcă L = Literatură,⎯L = Nonliteratură.
          Se poate merge şi mai departe (= dezvoltarea în viitor a
      literaturii) până la includerea totală a lui⎯L în L. Atunci, L se
      va confunda cu totalitatea T (situaţie limită!). În concluzie: L
      se va aneantiza ori, dimpotrivă, va înghiţi totul?”...
          Hedi Bouraoui pledase despre: omogenizarea culturilor;
      transpoetic (= universalizare a sensibilului); teleprezenţă
      spirituală.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35