Page 40 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 40

antimonit, marcasit, zincit, siderit), din ţinuturile germane, din
      Turcia, SUA (şi din Arizona mea, din Nevada), Canada,
      Polonia, Mexic, Munţii Urali.
          Prelucrarea aurului în Colorado, Montana, Alaska,
      Florida, California (sec. XIX şi începutul sec. XX).
      Pragmatismul american începe să-mi placă şi să mă
      caracterizeze, vrând ca să-mi devină ca o mănuşă...
          Theatiner Kirche. Biserică având basoreliefuri în loc de
      icoane (catolicii sunt diferiţi de ortodocşi), pomi în interior. Pe
      pereţii laterali erau însă şi icoane. Liturghii în mai multe limbi,
      citesc, de exemplu: “Misiunea Română Unită, Senlinger Str.
      65/1, 8000 München 2, tel. 226755. Sfânta Liturghie în limba
      şi ritul român în fiecare Duminecă la orele 10:30 în «St.
      Elisabeth-Kirche», Matildenstr. 10.”, având şi drapelul
      românesc desenat...
          Marienplatz, centrul Münchenului. “Guantanamera”,
      muzică peruană. Albanezul este supărat că cele mai frumoase
      fete din oraş umblă cu negri, care ar fi mai potenţi... masculi -
      îmi face nişte semne obscene ca de armăsari... Lucra-n Elveţia,
      maică-sa slovencă, el vorbind vreo patru limbi...
          Cinci peruani micuţi, negricioşi, făceau o muzică la
      nişte instrumente cum nu mai văzusem. Machu Picchu, “La
      Fuerza de los Andes” (Forţa munţilor Anzi, compact disc)...
          Tipe în minijup, tipi în spatele lor, zâmbind, dându-şi
      coate, mirosindu-le ca vulpoii... Căscam gura pe la muzicanţi
      (ca pe Unirii în Craiova)...
          O femeie şi doi copii la acordeon, croaţi: “Barca pe
      valuri” (parcă mă simţeam acasă!), cu un afiş că au trebuit să
      părăsească ţara lor din cauza războiului – îmi aminteau viaţa
      mea plină de peregrinări...
      – Dar văd că ai un accent, aşa..., mărturiseşte fata.
      – Unde mergi?, o întreb.
      – În România.
          Şi-atunci, deodată, bucuroşi ca de-o-ntâlnire.
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45