Page 53 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 53

I. Grati şi V. Suceveanu îmi dăruiesc cartea lor
      “Metodica rezolvării ecuaţiilor şi inecuaţiilor”, Editura
      “Lumina”, Chişinău, 1991. Nu văd nici o deosebire între limba
      aşa-zisă “moldovenească” şi cea română. M-am uitat atent prin
      tipăriturile primite. A fost (şi mai continuă) o diversiune
      antiromânească...
          În Grecia există un orăşel numit Florina!...

      Vama basarabeană îmi confiscă 5.000 $!

          Nu puteam să nu închei anul 1995 cu o nenorocire şi
      mai mare: confiscarea de către vama basarabeană Ungheni a
      sumei de 5.045 $ pe motiv că nu i-am declarat! O adevărată
      avere pentru mine, lăsându-mă sărac, după ce la Otopeni
      rămăsesaem şi dezbrăcat! Asta-mi mai trebuia!...
          Bilanţ material dezastruos: dat afară şi din slujbă
      (şomer şi semişomer)...
          Totuşi, spiritual sunt  ascendent:  alte  noţiuni
      “Smarandache” de matematică intrate prin enciclopedii
      internaţionale: numere Smarandache, câturi Smarandache –
      prin baze electronice de date (la AT&T Bell Laboratories, cu
      acces internaţional prin expedierea de e-mailuri la
      sequence@research.att.com:      secvenţa   consecutivă
      Smarandache; secvenţa simetrică Smarandache; secvenţa
      destructivă Smarandache; secvenţa permutabilă Smarandache;
      secvenţa   oglindă  Smarandache;   ciurul  consecutiv
      Smarandache; baza primă Smarandache; baza pătratică
      Smarandache; baza cubică Smarandache; dublii factoriali
      Smarandache; numerele pseudo-Smarandache; numerele
      Smarandache-Kurepa; numerele Smarandache-Wagstaff. Alte
      două   noţiuni:  complemenţi   pătratici  Smarandache;
      complemenţi cubici Smarandache, au fost iniţial introduse în
      aceeaşi bază de date, dar m-a văduvit Neil J. A. Sloane de ele,
      tăindu-mi numele din sintagmă...
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58