Page 80 - Frate cu meridianele si paralele vol. 1
P. 80

4. AŞ TRECE OCEANUL PENTRU TINE

          7.12.1997.
          “I cross the ocean” pentru Lilia, vorba unui cântec.
      Dacă pică avionul acesta (oh, de multe ori m-am gândit la
      asta!)… se termină cu forţa (energia) smarandachiană...
          Mă duc în Europa să… mă-nsor! şA doua oară (până
      acum!)ţ

      Arde cămaşa pe mine să mă-nsor!

          Elevilor americani trebuie să le aplici psihologia lui
      Skinner, privind behaviorismul: pedepsirea imediată a faptelor
      rele, ca să simtă şi să facă legătura cu consecinţele care
      urmează...
          M. Eliade vorbea studenţilor americani cu accent
      francez! Ce ştiau ignoranţii ăstora cine era bătrânul dascăl!...
          18.12.1997
          Păi se putea! Pierdut legătura de avion în Zürich. Şi m-
      aştepta lumea la aeroport în Otopeni… Agenţia (“Swissair”)
      mi-a dat trei minute de telefon gratuit (s-anunţ) şi un bon la
      restaurant de 31 CHF. Opt ore aştept în aeroport, şi-ajung la
      Bucureşti la miezul nopţii...
          Un tip, truckist (şofer de camion) român pe lângă
      Abaheim, îmi zice că semăn cu „Ciorbea”, care-i slab, brunet,
      cu ochelari!...
          În Zürich plouă, e-nnorat, ceţos. Din avion vedeam
      căsuţe cochete, aranjate...
          Jack Keronac a fost un alcoolic, frecventând pătura de
      jos a societăţii, şi scriind poeme de simpatie (faţă de drogaţi,
      homeless-i, hobos – cei fără slujbe/fără case). A călătorit de-a
      lungul Americii, publicând celebra-i carte “On the road” (în
      Editura “City Light” din San Francisco, oraşul în care acum o
      stradă îi poartă numele). Stil puternic, vibratoriu, imaginativ.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85