Page 113 - Frate cu meridianele si paralele vol. 2
P. 113

rapidă şi ideile de libertate de la Revoluţia Franceză îi
      determina să lupte împotriva sistemului: liberté, fraternité,
      egalité.
          Echipajul ajungea la 70 de oameni, cu 20-30 de tunuri,
      plus arme personale (puşti, pistoale, săbii). Luau animale la
      bord: vaci, capre – pentru hrană, papagali pentru plăcere.
      Fiindcă nu aveau fructe pe corabie, mulţi sufereau de scorbut
      (carenţa vitaminei C în organism). Începeau pirateria furând o
      corabie.
          Malaria secera multe vieţi. Imaginea piratului legat la
      un ochi şi cu un picior de lemn, din filme, este reală. Răniţi în
      lupte, li se amputa braţul ori piciorul, pentru a nu se cangrena,
      cu fierăstrăul!
          Pe corăbii erau mulţi şobolani care răspândeau o
      mulţime de epidemii. La bord luau şi femei, în special
      prostituate.
          Căpitanii erau aleşi prin vot majoritar de către echipaj.
      Exista şi un regulament de piraterie, de pildă al Căpitanului
      John Phillips (1723):
          - căpitanul ia (din pradă) o parte şi jumătate, iar
      următorii în rang (comandant, tunar, dulgher, boţman) câte o
      parte şi un sfert;
          - cine nu se supunea regulilor, ori înşelau încrederea
      superiorilor era abandonat pe o insulă pustie, dându-li-se doar o
      sticlă cu apă. o armă şi pulbere explozivă;
          - altor nesupuşi li se aplica legea lui Moses: 40 de
      lovituri pe spate.
          În Marea Caraibilor majoritatea piraţilor erau negri.
      Piraţii nu-şi îngropau comorile, cum citeam prin unele cărţi
      pentru copii, ci o cheltuiau pe băuturi, femei, jocuri de noroc.
      Doar Căpitanul Kidd şi-a îngropat-o.
          Cel mai fioros pirat, rămas legendar, a fost Căpitanul
      Barbăneagră (alias Edward Teach) în Caraibe şi în America.
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118