Page 122 - Frate cu meridianele si paralele vol. 2
P. 122

Fusese înfiinţat un Muzeu al Sclavilor, dar a ars în anul
      2001 şi e încă nerenovat.
          Ne-am dus atunci la Muzeul Societăţii Istorice,
      înfiinţată în 1959.
          Conform cercetărilor arheologice, în anul 600 d.C. s-au
      mutat din America de Sud lucayan-ii arawak. Numele
      „Bahama” vine de la ei. Când a venit Columb, în anul 1492,
      insularii l-au primit cu voioşie. Columb a obţinut trei vase şi
      ajutor de la regele Ferdinand de Aragon şi de la regina Isabela
      de Castilla, care credeau în el. Columb a crezut că a descoperit
      India până la moartea sa (1506), de aceea locuitorii insulelor
      din Marea Caraibelor şi din continentul american sunt
      impropriu denumiţi „indieni”. Columb a navigat apoi în
      Florida. Dar în anul 1500 spaniolii vin din nou şi-i iau sclavi pe
      lucayani iar pe alţii îi ucid. Deci, Omul Alb îşi arăta cruzimea.
      Lucayanii erau o subramură din Taino Arawaki, din Hispañola
      (insula care cuprinde Haiti şi Republica Dominicană de astăzi)
      şi Cuba.
          Satele lucayane erau aşezate lângă plajă, şeful (cacique)
      având o casă mai mare.
          După revenirea spaniolilor, lucayanii dispar din insulă
      în 1520 – decimaţi de bolile albilor, ucişi ori luaţi ca sclavi.
      Insulele rămân nepopulate până în anul 1648 când vin
      aventurierii eleutherieni pentru libertate religioasă. Apoi piraţii
      şi-au făcut, vreme de 50 de ani, paradis din ele!
          Britanicii stăpânesc Bahamas-ul în 1717. „Eleutheria”
      provine din greacă şi înseamnă ţara libertăţilor.
          În 1695 englezii construiesc un fort în Charlestown,
      care este redenumit Nassau – de la William III, prinţ de Orange
      Nassau. Alte forturi englezeşti: Fort Montague (1742), Fort
      Charlotte şi Fort Fincastle (1780), contra spaniolilor. Au fost
      înrolaţi şi soldaţi negri.
          Tratatul de la Versailles din 1783 încheia războiul
      american de independenţă, cedând Florida Spaniei. Americanii
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127