Page 50 - Frate cu meridianele si paralele vol. 2
P. 50

amator – fiindcă nu pot trăi din scris), m-a luat cu binişorul,
      mi-a prezentat cartea de vizită plus pliante cu artiştii lor,
      articole din ziare, mi-a servit de ghid – neglijându-i pe ceilalţi
      vizitatori. Ia uite ce onoare pe mine! Mă purta ca pe un om
      mare. I-am spus că eu o să scriu în româneşte în jurnalul intim,
      dar mai târziu voi publica.
          – Yes, yes! înclina din cap încântată. Am aflat, totuşi, că
      era hispanică – şi numele rezona: de Maestre (vreun
      pseudonim?).
          Îmi luam notiţe la explicaţiile ei, impresionând-o şi mai
      mult. Mi-a cerut adresa de e-mail ca să mă invite la deschiderea
      unor viitoare expoziţii.
          La un moment dat, afară, mă durea capul de atâta
      detaliu şi culoare. Am urcat la restaurantul Ortega şi-am băut,
      pe din două cu Lilia, o bere Miller Light – am uitat că luasem
      antibiotice la prânz!
          – Ospătăriţele astea au de lucru, umblă-n colo şi-ncoace
      ca zvârlugile – exclamă basarabeanca mea. Ea mă învinuieşte
      că eu n-o iubesc (şi că m-aş uita după altele), eu o învinuiesc că
      ea nu mă iubeşte.

                     

          În Albuquerque, într-un tipic restaurant mexican El
      Sabor de Juarez, mâncăm Chicharrones (fasole cu jumări de
      porc, picante).

                     

          Muzica te pătrunde, te apasă, te simţi un nimeni şi te
      laşi repede pradă transcendentului.
          În biserica romano-catolică Santa Fé Institute of
      Spirituality apare revista „People of God”. Credincioşii cântă
      aleluia şi se ridică în picioare.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55