Page 63 - Frate cu meridianele si paralele vol. 2
P. 63

O desagă de cărţi

          Muzică populară românească amestecată cu “rap”, tot
      românească, pe... “Radu mamii, Radule!”...
          Teancuri de cărţi primite şi date în vara asta. Schimburi,
      dedicaţii: George Achim (“Halouri”), Francisc Marton
      (“Cuvânt de dor, dor de cuvânt”), Graţiela Popescu (“D-ra
      Popescu. Amoruri facile”), Adrian D. Rachieru (“Elitism şi
      postmodernism”, “Bătălia pentru Basarabia”), Ion Miloş
      (“Sufletul şi nordul”, “O altă lume am visat / Antologie”),
      Florin Ursulescu (“Sfârşit de vară”, roman), Ioan Baba
      (“Lexiconul artiştilor plastici români contemporani din
      Iugoslavia”), Victor Păun (“Dor de Eminescu”), Florian
      Copcea (“Poeme”, “Ultimul Abel”), Sorian Florian Copcea
      (“Cristale de clepsidră”), Pavel Gătăianţu (“Nopţile din
      Cairo”), Ana-Niculina Ursulescu (“Soare, bună dimineaţa!”),
      Marian Barbu (“Ipostaze şi metastaze ale discursului oficial”),
      Ion Vulpe (“Viitorul testament”), Constanţa Dincă (“Versuri”),
      Vasile  Barbu  (“Catapetesme  regăsite în  sângerarea
      cuvintelor”), Diogene V. Bihoi (“Ei păşesc spre ţelul propus”,
      teatru), Almanahul “Apă vie” (1998, 1999, 2000)...

          În Iugoslavia cu paşaport românesc!

          Între 7 şi 9 iulie 2000 am fost în Iugoslavia cu
      microbuzul Universităţii “Tibiscus”. Am primit Premiul “Podul
      lui Traian” şi Premiul revistei “Lumina”...Am trecut graniţa cu
      paşaportul românesc (nici o vorbă despre cel american!). Pe
      şoferul nostru, grăsuţ îl cheamă Costică (“Toţi şoferii sunt
      Costică!”, e-o zicere)...
          Nu l-am întâlnit pe Simion Lăzăreanu (traducător şi
      eseist)...
          Puia Constantin, doctorul stomatolog la care stau, are
      studii în România. În sârbeşte se scrie Puja Konstantin. Sora
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68