Page 64 - Frate cu meridianele si paralele vol. 2
P. 64

lui, Marina, cu doctoratul la Bucureşti, sub conducerea lui
      Alexandru Piru, este lector de limba şi literatura română la
      Universitatea din Novi Sad...
          Catinca Agache (de la Biblioteca “Gheorghe Asachi”
      din Iaşi), Liliana Manea (de la Radio Iaşi), Ioan Gheorghe
      Oltean (poet din Făget), A. D. Rachieru, Augusta Anca, eu şi
      un student de la “Tibiscus” călătorim cu microbuzul. Mă
      aşteptam să văd numai ruine după război. Dar nu...
          Am trecut graniţa pe la Stamora-Moraviţa/Viţân. La
      Vârşeţ există un liceu românesc şi o facultate de învăţători în
      limba română. Tot aici a fost bombardat de NATO podul de
      cale ferată. În loc de “Dobâr dan!” (Bună ziua!), sârbii se
      salutau cu... “Bombar dan!”!...
          Ralovăţ. Pancevo, unde au fost bombardate Rafinăria,
      Combinatul Chimic şi Fabrica de Avioane. Ce “smart bombs”
      (bombe inteligente)! Găureau acoperişul şi nu explodau decât
      înăuntru, ca să distrugă aparatura. Iar pe dinafară, clădirea era
      intactă...

          Uzdin – sat românesc

          Înfiinţat în anul 1775, pe vremea Imperiului
      Habsburgic, Uzdin este un sat românesc întins în pustă:
      drumuri largi, case mari de piatră stil nemţesc, garduri de
      cărămidă şi ciment, oameni gospodari. Are vreo trei mii de
      suflete, dar satul se răreşte, fiecare a treia casă este părăsită
      (emigraţii la oraşe ori în străinătate)...
          Muzică românească şi sârbească la cafe-bar-uri, cu
      ospătăriţe din România (Bacău, Hunedoara, Timiş) căsătorite
      sau aciuite în această oază românească.
          Marca germană merge în Banat, mai frecventă decât
      dolarul..
          Vasile Barbu – baronu (sau “Decebal”, după barba lui)
      este organizatorul...
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69