Page 65 - Frate cu meridianele si paralele vol. 2
P. 65

Vizităm Muzeul Satului...
          Slavco Almăjan primeşte Marele Premiu, aniversând 60
      de ani. Cunosc personal pe Ion Miloş din Suedia (ajuns la 70
      de ani), Ioan Baba, Pavel Gătăianţu, Constantin Grosu
      (caricaturist), Vasa Barbu, Lucian Marina, Florian Copşa
      (Drobeta-Turnu Severin), Ion Ţăran, Ana Niculina Ursulescu,
      Teodor Rămnianţu (profesor de limba română în Uzdin),
      Anicica Barbu (soţia baronului)...
          Reprezentant din partea Ministerului Culturii din
      România este Ion Vulpe. Un incident între el şi Slvco Almăjan,
      la picnic: Vulpe este acuzat c-a venit în chiloţi!...
          Ioan Baba, redactor-şef al revistei de literatură, artă şi
      cultură “Lumina” din Novi Sad, va termina de tradus în
      sârbeşte distihurile paradoxiste – pe care puţini români le
      înţeleg/acceptă. Totuşi, 40 de poeţi de pe glob m-au urmat în
      Antologia a treia...
          Sunt pus să mă pronunţ despre poezia lui Slavco
      Almăjan: estetică, fină, delicată, modernă. Le-am amintit că am
      făcut “cunoştinţă” cu ea în “Lumina”, revistă care circulă şi
      prin America. Mai amintesc despre capitolul dedicat poeţilor
      din Banatul sârbesc de către Ion Rotaru în istoria sa literară
      (vol. V). Am citit poeme populare din volumele mele “Cântece
      de mahala” şi “Vreme de şagă” în faţa statuii lui Eminescu...


          Poduri şi blocuri ruinate în Novi Sad

          La Novi Sad (Grădina nouă, în sârbă) am văzut un pod
      bombardat, nerefăcut, iar nu prea departe, altul, de pontoane,
      legând Serbia de Vojvodina. Dunărea este blocată navigaţiei,
      ţările riverane pierzând milioane de dolari. La solicitarea
      europenilor pentru deblocare, americanii au răspuns cinic: “Noi
      am cheltuit ca să le dărâmăm, voi cheltuiţi ca să le
      reconstruiţi!”...
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70