Page 19 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 19

Tragerea pe roată a Sf. Gheorghe în Salonic, în secolul
                al III-lea, deoarece credea în Hristos.
                    În secolul al XVII-lea, otomanii i-au forţat pe bulgarii
                din zona Munţilor Rodopi să se convertească la Islam (religia
                mahomedană; în arabă, „islam” însemnă supunere). Chiar şi-n
                prezent există bulgari musulmani (în afara comunităţii turceşti
                din Bulgaria).
                    În bulgară la altar se zice „oltar”. O carte de rugăciuni
                cu coperte din argint, din anul 1773.
                    Bulgarii au şi ei numele „Ioan” (provenit, prin
                prescurtare, din ebraica veche, înseamnă „Darul Domnului”),
                dar mai des e folosit Ivan (varianta slavă a lui Ioan), ca la ruşi.
                De exemplu: Ioan ot Cevindol („ot” = din).
                    Mulţi pictori creştini în acest muzeu din catedrală:
                Dicho Zograf, Zograf Yaniki din Samokov, Naum şi Climent
                Hohritski din Macedonia (succesorii lui Kiril şi Methodiu),
                Nikola Obrazopisov (m. 1915), George Dimitrov, Yonko Pop
                Dimitrov, Dimitar Kanchov etc.
                    În bulgară anghel = înger (la noi, „Anghel” este nume
                sau prenume).
                    Sfinţi imortalizaţi în icoane: Sf. Dumitru, Sf. Nicolae,
                Sf. Ioan Teologul, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Eugen, Sf. Damian,
                Sf. Minas, Sf. Theodor, Sf. Theropontius.
                    Un tablou cu cei 40 de martiri de la Sevastia („Cei 40
                de mucenici” se spune la noi).
                    Profetul Habakkuk.
                Un arhiepiscop din secolele XII-XIII, la Biserica Sf. Nicolae
                din Melnik, în sudul Bulgariei.

                „Barocul stalinist”

                    Bulgarii înţeleg ruseşte, doar limba lor este slavă.
                    Numărarea până la zece: 1 - edin; 2 - dve; 3 - tri; 4 -
                cetiri; 5 - pet; 6 - shes; 7 - sedâm; 8 - osâm; 9 - devet; 10 -
                decet.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24