Page 37 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 37

Preoţii bulgari Konstantin Dunovski şi Ivan Gromov
                susţin liturghii în 1865. Arhimandritul bulgar Simeon devine
                episcop de Varna şi Preslav, iar Patriarhia bulgară se stabileşte
                la Constantinopol (Istanbul), în 1871.
                    Alături de Biserica „Sf. Arhanghel Mihail” funcţiona şi
                o şcoală bulgară.
                    Catedrala ortodoxă „Sveto Uspenie Bogoroditschno”
                din Varna, care domină oraşul de peste un secol, constituie
                primul monument ridicat în slăvirea ostaşilor ruşi căzuţi în
                războiul ruso-turc de eliberare a Bulgariei de sub jugul otoman
                (1877-1878). Noul stat bulgar, principatul condus de Prinţul
                Alexandru I, reinstaurează autoritatea bisericii ortodoxe.
                Constructorii Yanko Konstandi şi Gencho Kunchev din
                Tryavna au finalizat catedrala în anii 1884-1885. Au fost
                necesari 50 de ani de eforturi pentru decoraţia interioară şi
                mobilier, la care-au contribuit: Filip şi Vasil Filipov (tronul
                episcopului), Peter Kushlev (încrustări în lemn, Niko Mavrodi
                (ţesături), Kuzman Blazhenov, fiul său Makarity şi Nestor
                Trayanov (amvon). Picturile murale (începute în 1949) au fost
                realizate de prof. Nikolai Rostovtsev, Karlo Yordanov,
                Gospodin Georgiev, iar decoraţiunile – Dinko Shishkov şi
                Alexander Sorokin. Această biserică are trei turle. Altarul este
                partea cea mai sacră a bisericii creştine şi se află în partea de
                răsărit, a soarelui, pentru a simboliza adevărul.
                    În Catedrală, se boteza un băieţel de doi ani.
                    La prânz, am făcut joncţiunea cu dr. Stavri Nikolov,
                cercetător bulgar lucrând în Bristol, Marea Britanie.

                „Cuibul” reginei Maria

                    Cuvinte bulgăreşti pe care le înţeleg fără translator:
                triko = tricou; ciorapi = ciorapi; pijama = pijama. Dar, zakuska
                înseamnă „micul dejun”, nu acea mâncare românească din
                legume!
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42