Page 39 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 39

arhitecţi italieni, Augustino şi Americo, şi un horticultor
                elveţian, Jules Jeannys. Visul reginei Maria de-a construi un
                „Cuib liniştit” s-a înfăptuit.
                    Curios că palatul îmbină, în mod paradoxist, stilul
                musulman (un minaret extravagant) cu cel creştin. Intrarea este
                ca un arc de triumf. Morile de apă, vechi, au fost reamenajate.
                Oale în stil trac. Pietre funerare. Covoare de flori. Şi linişte de
                crezi că timpul a înţepenit de mult. Anton Holban, nepotul lui
                Eugen Lovinescu, a descris frumos aceste locuri în romanele
                sale. „Grădina lui Allah”, cu cactuşi drepţi. Ferestre arabice,
                coridoare înguste şi întunecate, colonade romane.
                    Templul de apă („Nympheum”).
                    Paradisul mahommedan, cu flori, arbuşti, pomi din
                America, Asia de Sud, de pe coastele Mării Negre şi ale
                Mediteranei. Mormântul reginei se află aici, nu şi inima ei,
                aflată într-o casetă de argint, care la retrocedarea
                Cadrilaterului, a fost dusă la Castelul Bran, iar acum se află la
                Muzeul de Istorie Naţională din Bucureşti.

                Smarandache... Napoleon al IV-lea!

                    Ludmil a xeroxat cartea lui Yaakov Bar-Shalom şi
                Xiao-Rong  Li,  „Estimation  and  Tracking/Principles,
                Techniques  and  Software”  (Evaluarea  şi urmărirea
                traiectoriei/Principii, tehnici şi programe de calcutator), Artech
                House. M-a costat 30 de leva (Lv).
                    Am publicat articole în Fusion (fuziunea informaţiei),
                dar nu în Tracking (urmărirea traiectoriei). Încerc să mă extind.
                               Ë
                    O dată cu sezonul, s-au mărit preţurile. Sticla de vin pe
                care am găsit-o în cameră la venire, în 15 mai, cu eticheta de 7
                Lv, are acum un alt preţ: 8 Lv.
                               Ë
                    Albena Thamova îmi traduce distihurile paradoxiste în
                bulgară.
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44