Page 48 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 48

Generaţia nouă este mai agresivă şi violentă. Cică şi-n Bulgaria
                au fost elevi care şi-au ucis profesorii...
                               Ë
                    Ludmil glumeşte spunând că eu vorbesc bulgară mai
                bine decât Jean, care nu ştie deloc!
                    Cu trenul, opt ore, de la Varna până la Sofia. Ponosite,
                Căile Ferate Bulgare, precum cele româneşti. În vagonul 3,
                unde sunt, locul 56 este dat la două persoane!
                    O tânără de 23 de ani, Nedelina Encheva, din
                compartimentul nostru, povesteşte că lucrează la o fermă din
                Anglia cu 5 lire pe oră de la cinci dimineaţa până la şapte seara,
                cu pelerina pe cap, fiindcă plouă continuu. Duminica are liber,
                se odihneşte. A întâlnit acolo polonezi, bulgari, români. Sunt
                plătiţi mai puţin decât englezii, dar mai mult decât în ţările de
                baştină. O întreb de ce nu rămâne în Anglia. Fiindcă nu vrea să
                lucreze toată viaţa în agricultură. S-a întors la Universitatea
                „Şumen”, ca să-şi termine studiile şi să se facă profesoară de
                istorie-geografie în Bulgaria.

                Bacalaureaţi zvăpăiaţi în Sofia

                    O dată cu intrarea în Uniunea Europeană, Academia
                Bulgară de Ştiinţe se va micşora, se destăinuie Albence
                (diminutivul Albenei), şi este posibil ca să-şi piardă slujba.
                               Ë
                    O mică gară şi localitate numită Gradişte (ca în
                România).
                               Ë
                    Râul Iskar, pe lângă care trece trenul, cu peisaj muntos,
                abrupt. Împădurită ţară, verde, cu ape curgătoare umflate de
                ploaie.
                    Tuneluri, munţi.
                               Ë
                    Seara, ajungem în Sofia. Elevi care tocmai au terminat
                liceul şi bacalaureatul ovaţionează pe străzi, plimbându-se cu
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53