Page 54 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 54

Secţiunea TDSm

                    Pe 28 iulie, dimineaţa, în sala C 9, s-a desfăşurat
                Sesiunea TDSm (se scrie astfel, pentru a o diferenţia de TDS –
                Teoria Dempster-Shafer). Am prezentat cinci noi reguli de
                combinare a informaţiei, dintre care PCR 5 (Proportional
                Conflict Redistribution, adică, Redistribuţia Proporţională a
                Conflictului – conflictul dintre informaţiile venite de la surse
                diferite) este cea mai exactă din punct de vedere matematic, în
                comparaţie cu toate regulile de până acum (mai bună decât
                regula clasică a lui Dempster). La sesiunea noastră participa şi
                Glenn Shafer, celebrul cercetător şi profesor la Rutgers
                University, coautor al Teoriei Dempster-Shafer, director
                onorific al FUSION 2005.
                    Frédéric Dambreville a prezentat extinderea cadrului de
                discernământ de la discret la continuu în TDSm. Jean Dezert a
                evaluat performanţa regulilor de fuziune privind urmărirea
                ţintelor multiple şi a arătat că PCR 5 depăşeşte celelalte reguli
                în puritatea urmăririi, iar asocierea greşită de date este mai
                mică.
                    În cadrul secţiunii noastre a prezentat şi un doctorand
                francez, Benjamin Mourllion.
                    Am întâlnit şi un român, Alin Achim, de la
                Universitatea Bristol, din Anglia, originar de lângă Sinaia, care
                venise cu soţia, şi lucra în fuziunea imaginilor, în special
                pentru domeniul medical.
                               Ë
                    La Hotelul Wyndham Philadelphia, din Piaţa Franklin,
                este cazat şi vicepreşedintele Dick Chenney când vine în vizită
                în oraş. Deci, iată-mă, pe undeva... pe sus!
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59