Page 69 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 69

Sculpturi de August Rodin (1840-1917), contemporanul
                lui Brâncuşi. Când Rodin l-a invitat să lucreze în atelierul lui,
                Brâncuşi a răspuns: „La umbra pomilor înalţi nu creşte
                iarbă!”.
                    Un supraveghetor stătea ţeapăn, nemişcat, de-am crezut
                că era şi el o statuie – i-am pus mâna pe umăr, m-am uitat mai
                atent!
                    Galeria  francează  continuă:  Gustave  Courbet
                (1819-1877), Claude Monet (1840-1926). La Muzeul de Artă
                din Boston există tablouri de mari dimensiuni ale lui Monet,
                care picta la Giverny, lângă Paris.
                    August Renoir (1841-1919), Camille Pissaro (1830-
                1903), Paul Gauguin (1848-190), trimis de guvernul francez în
                Tahiti, unde creează celebrele tablouri postimpresioniste
                înfăţişând viaţa insularilor.
                    Alt postimpresionist, Henri de Toulouse-Lautrec
                (1864-1901). Thomas Couture (1815-1879), Pierre Bonnard
                (1867-1947).
                    Tendinţă naivă în peisajele lui Henri Rousseau
                (1844-1910), cunoscut mai mult ca Le Douanier (Vameşul,
                pentru că asta îi era meseria).
                    Cel mai mult mi-au plăcut Le Douanier şi Gauguin.
                    Sculptori italieni: Medardo Rosso (1850-1928), Alexis
                Rudier, ale cărui statui sunt simple, mai puţin lucrate decât ale
                lui Rodin, care s-a dovedit detaliat, înzorzonat (ca să nu mai
                compar cu out-arta mea pe dos... care nu necesită nici o
                prelucrare!).
                    Alţi pictori: Max Weber (1881-1961), american;
                Eduard Munch (1863-1944); Vincent van Gogh (1853-1890),
                cu fauvismul său. Muzeul „Van Gogh” din Amsterdam, dedicat
                în întregime lui, este magnific.
                    Arnauld Bröklin (1827-1901).
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74