Page 89 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 89

va avea şase cupole, dedicate celor patru Evanghelişti (Luca,
                Matei, Marcu şi Ioan), Fecioarei Maria şi lui Iisus Hristos.
                Cupola acestuia va fi cea mai înaltă, de 170 de metri, şi va
                purta o cruce.
                    Faţada „Naşterea”, pe str. Marina, la est, este dedicată
                naşterii şi vieţii lui Iisus Hristos. Cele trei portaluri în stil gotic,
                cu trei uşi de intrare, sunt dedicate celor trei virtuţi creştine:
                Speranţa, Credinţa şi Bunătatea.
                Barcelona – Sagrada Família (faţada „Naşterea Domnului”)
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94