Page 90 - Frate cu meridianele si paralele vol.3
P. 90

Faţada „Patimile”, pe str. Sardenya, spre vest, este
                dedicată patimilor şi morţii lui Iisus Hristos. Are un portal cu
                şase coloane, cu trei uşi (simbolizând cele trei virtuţi creştine),
                localizate între cele patru turnuri-clopotniţă. Sobrietatea faţadei
                este dată de coloanele care arată ca nişte oase, de formele
                geometrice ascuţite şi de basoreliefurile austere.
                                         Barcelona –
                                      Sagrada Família
                                      (faţada „Patimile
                                         lui Hristos)


                    Faţada „Gloria lui Iisus”, pe str. Mallorca, spre sud, nu
                este construită încă. Va fi faţada principală, cu un portal cu 21
                de coloane, acoperit cu patru bolţi sub turnurile-clopotniţă, cu
                trei uşi simbolizând virtuţile creştine.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95