Page 24 - Frate cu meridianele si paralele vol. 4
P. 24

Picturi de: Anibal Mattos, Tancredo Neves.
          Personalităţi: Paulo Verdão (poet), Onofre de Freitas,
          Maria Armanda Capelon (scrie literatură pentru copii).
          Bătrânii vorbesc ca limbă străină franceza, tinerii
      engleza.
          – Eu vorbesc franceză sau engleză. Ce preferaţi?
          – Portugheză! răspund ei.
          Şi-ncep eu cu câteva fraze memorate în avion, şi
      repetate pe stradă, într-o portugheză „spartă”:
          – Bom dia! Eu são um poeta romeno emigrante em os
      Estados Unidos. Meu nome es... [Bună ziua! Sunt un poet
      român emigrat în Statele Unite. Numele meu este ...]
          Vedeam o lumină pe faţa lor, un zâmbet de îngăduinţă.
          – O manifesto... [Manifestul...]
          – Se comprenda? îi iscodeam periodic.
          Sala dădea afirmativ din cap.
          Îmi amintisem de istorisirea cu studentul care tradusese
      din engleză „electric field” în română prin „păşune electrică”
      [în loc de „câmp electric” – din fizică]!... şi mă gândeam să nu
      păţesc la fel...
          Am fost prezentat Smarandachii.
          Participa lume selectă, intrarea pe bază de invitaţie.

      Video din Amazon

          Lucia, sora Teresinkăi, şi Aldir, bărbatul ei, ne pun o
      videocasetă cu voiajul lor pe exoticul Amazon.
          Se merge numai cu ambarcaţiuni nautice; râurile
      servesc ca străzi.
          Apa clară că poţi s-o bei la izvoarele unor afluenţi.
          Pomi în apă.
          Victoria rregie = plantă cu frunzele la suprafaţă.
          Pe Insula Tapa Jós există case de vacanţă.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29