Page 13 - Frate cu meridianele si paralelel vol. 5
P. 13

logica neutrosofică, de la Georgia State University, Atlanta), Lech
      Polkowski, etc.
                     
          Conform lui A. Bargiela şi W. Pedrycz, Calcul Granular
      înseamnă folosirea de granule (precum clase, ciorchini, submulţimi,
      grupuri, intervale) în modelarea aplicaţiilor complexe, care conţin
      cantităţi uriaşe de date, informaţii, cunoştinţe. Domenii pe care se
      bazează: informaţii ascunse în programare, granularitate în
      inteligenţa artificială, calcul pe intervale, analiză pe ciorchini,
      mulţimi fuzzy, mulţimi brute (rough sets), calcul neutrosofic (nota
      bene!), teoria spaţiului cât, funcţii de credibilitate, maşini care
      învaţă, baze de date, robotică, etc.
                     
          L-am felicitat pe prof. Lotfi Zadeh, de la Universitatea
      „Berkeley", California, SUA, creatorul noţiunii „mulţime fuzzy"
      (mulţime vagă), pentru premiul românesc pe care i l-a acordat
      Universitatea din Arad (m-anunţase prof. Valentina Balaş).
                     
          Cuvinte cheie: mercologie (care studiază relaţia de „parte”, X
      este o parte a lui Y), incluziune brută, logică intensională, tabelă
      decizională, fuziune paralelă, granule B, compresarea datelor,
      traduceri automate, partiţie, granule infinitesimale, bipolaritate,
      relaţii binare fuzzy, Teoria Haosului, algoritmi genetici, reţele
      neurale, Teoria Mulţimilor Brute (Rough Set Theory).
          Imitarea creierului uman folosind calculatoarele se dezvoltă
      în special din anul 1970 încoace.
          Informaţii ontologice. Transformarea informaţiei în
      cunoaştere. Informaţie comprehensivă. Certitudine, incertitudine,
      utilitate. Măsurarea informaţiei folosind entropia Shannon sau alte
      entropii.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18