Page 14 - Frate cu meridianele si paralelel vol. 5
P. 14

Cine-i mai inteligent: omul sau maşina?

         Fisibilitate – posibilitatea de a face.
         Unificarea teoriilor din Inteligenţa Artificială.
         Cum să măsori înţelepciunea?
         Şi ce este inteligenţa?
         Animalele şi plantele sunt inteligente fiindcă reuşesc să
      supravieţuiască – dar mai puţin inteligente decât omul.
         Dezbaterea era: cine-i mai inteligent, omul sau maşina?
         Maşina rezolvă/lucrează mai repede şi mai exact decât omul,
      dar este construită de om. Fiinţa umană poate reface toate calculele
      maşinii, chiar dacă i-ar lua un timp extrem de lung. Prin urmare, o
      ipoteză susţinea că omul este mai inteligent decât maşina.
         Eu am adăugat că maşina poate detecta raze infraroşii, sunete
      de joasă sau de înaltă fracvenţă etc., pe când omul nu!
         Deci, pentru a împăca două teorii opuse, am conchis că sunt
      domenii în care maşina este mai inteligentă, şi altele în care omul
      este mai inteligent.
                     
         Alte noţiuni: neuroştiinţă, filtrare, colectarea datelor,
      securitate, standarde, inferenţă, interdisciplinaritate, bioinfor-
      matică, taxonomie, agregare, recunoaştere de paterne, reguli de
      decizie, date inconsistente, reducerea bruiajului (în procesarea
      semnalelor), algoritmi euristici, predicţii, sisteme automate de
      raţionare, inteligenţa Internetului etc.
         Intervenţia psihologiei în automatizare: percepţie, gândire,
      memorie, învăţare, raţionament, minte, comportament.


      În cel mai mare acvariu din lume!

          Haibin îmi mărturiseşte că 60% din studenţii doctoranzi în
      computere la Georgia State University sunt chinezi, iar în celelalte
      discipline ştiinţifice (biologie, fizică) procentul ajunge la 80 %.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19