Page 34 - Frate cu meridianele si paralelel vol. 5
P. 34

că, la 4 octombrie 1830, Guvernul Provizoriu format la Bruxelles a
      proclamat independenţa – şi al Constituţiei ţării (adoptată la 7
      februarie 1831 de Congresul Naţional). Are înălţimea de 47 de metri.
      A fost construit în perioada 1850-1859 de către arhitectul Joseph
      Poelaert, după modelul Columnei lui Traian de la Roma.
          În vârful ei se află statuia din bronz (4,7 m înălţime) a regelui
      Léopold I (primul suveran belgian), care a pus piatra de temelie a
      monumentului, sculptată de Guillaume Geefs. Statuia este aşezată
      pe o mică platformă cu balustradă (pe care pot încăpea 16 oameni),
      la care se poate ajunge urcând cele 200 de trepte din interiorul
      coloanei.
          Alţi patru sculptori au contribuit la ornamentarea acestui
      monument: la colţurile soclului său pătrat sunt statui din bronz (3,6
      m înălţime) – patru femei reprezentând libertăţile proclamate prin
      decret de Guvernul Provizoriu: Libertatea Presei, Libertatea
      Învăţământului (ambele realizate de Joseph Geefs), Libertatea
      Cultelor (Eugène Simonis), şi Libertatea de Asociere (Charles-
      August Fraikin); pe feţele piedestalului sunt sculptate în piatră patru
      trofee reprezentând Artele, Ştiinţele, Industria, şi Agricultura
      (realizate de Louis Mélot).
          Pe faţa principală a monumentului sunt gravate cele 27 de
      articole care conţin marile principii ale Constituţiei Belgiei, cea mai
      progresistă din epocă – o sinteză originală a constituţiilor franceze
      din 1791, 1814, şi 1830, olandeză din 1814 şi a dreptului constituţional
      englez. (Constituţia României din 1923, inspirată din Constituţia
      belgiană, a fost una dintre cele mai moderne Constituţii europene!).
      În faţa monumentului se află doi lei din bronz, opera lui Eugène
      Simonis.
          Între aceştia, în anul 1922 au fost îngropate rămăşiţele unui
      soldat necunoscut, astfel încât monumentul devine şi Mormântul
      Eroului Necunoscut, unde arde o flacără veşnică.
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39