Page 69 - Frate cu meridianele si paralelel vol. 5
P. 69

17 decembrie 2007 – Cu maşina profesorului Tawfiq Al-Dawi la
      Menofia University în Shebin Elkom (la sud de Alexandria).
          Au vorbit: Salah, Muhammad, şi eu despre cartea noastră
      comună (neutrosofia, generalizare a dialecticii) în filosofia arabă:
            Avicenna a promovat ideea că lumea este contingentă
            dacă este necesitată de cauzele ei, dar Averroes a
            respins această idee – şi totuşi amândoi au dreptate din
            punctul lor de vedere;
            teologia dialectică islamică (kalam), care promovează
            creaţionismul, a fost conectată de Avicenna într-un
            mod surprinzător cu opusul tradiţiei aristoteliene-
            neoplatonice – de fapt o mare parte din lucrările lui
            Avicenna sunt încadrate în neutrosofie;
            judecăţile religioase ale lui Averroes (qadis) pot fi
            conectate cu credinţele ateiştilor;
            metafizica şi teoria generală a emanaţiei, ale lui Al-
            Farabi, în contradicţie cu tratatele mistice şi scrierile
            Sufi ale lui Al-Ghazali (ne putem gândi la o coerenţă a
            cărţii lui Al-Ghazali „Incoerenţa incoerenţei”);
            combinaţia lui Al-Kindi de doctrine coranice cu
            filosofia greacă;
            neoplatonismul islamic + neoplatonismul occidental;
            în teoria sa despre secvenţa ciclică a civilizaţiilor, Ibn-
            Kaldun a spus: Luxul duce la ridicarea civilizaţiei
            (pentru că oamenii caută să aibă confort în viaţă), însă
            luxul conduce şi la decăderea civilizaţiei (din cauza
            corelării sale cu corupţia eticii);
            pe de altă parte, există metoda de silogism absent prin
            prezenţă în jurisprudenţă, în care găsim aceleaşi
            principii şi legi neutrosofice;
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74