Page 84 - Frate cu meridianele si paralelel vol. 5
P. 84


          Scrierea egipteană apare în anul 3250 î.C. şi este o combinare
      de litere, silabe, picturi. Aveau semne biliterale (câte două litere: sa,
      in, pt, ma, pr), dar şi triliterale (trei litere: nfr, jrt, ...).


                    Masca mortuară a lui Tuthankhamun.
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89