Page 114 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 114

Este vorba de analiza automată a câmpului de luptă (în
      războaie) a ţintelor:
           - apărare/atac cibernetice;
           - studierea vulnerabilităţii – proprii, dar şi
        inamice;
           - analiza unor scenarii alternative;
           - detectarea şi urmărirea mişcărilor inamice;
           - modelizarea matematică;
           - definirea riscului şi a toleranţei sale;
           - validarea datelor primite;
           - clarificarea ambiguităţilor;
           - evaluarea critică a evenimentelor;
           - reducerea nesiguranţei;
           - folosirea reţelei de senzori;
           - utilizarea modelului de referinţă Salerno;
           - dezvoltarea în spirală;
           - clarificarea conceptelor şi relaţiile dintre ele;
        (comportamentul uman este cel mai greu de prezis!)
           - administrarea ipotezelor;
           - nu toate problemele pot fi modelate;
           - folosirea teoriei jocurilor (din matematică);
           - gradul de negativitate pe care inamicul îl poate
        provoca: Dacă X face acţiunea aceasta, care va fi
        consecinţa? – Allan Steinberg, 2009;
           - programe care învaţă singure din datele
        prelucrate anterior;
           - reţele dinamice reprezentate prin grafuri;
           - modele care se re-adaptează (schimbă) în
        funcţie de dinamica situaţiei;
           - modele de grafuri random (bazate pe mulţimi
        random) – random = la întâmplare, aleatoriu;
           - optimizarea bazată pe posibilitatea că...;
           - recunoaşterea şabloanelor (pattern);
           - colectarea informaţiei din multiple surse;
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119