Page 12 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 12


          Ziua de 1 Mai, numită în SUA May Day (Ziua de Mai,
      care este o sărbătoare tradiţională a primăverii, cum era – şi
      încă este! – „Armindeni” în România) sau International
      Workers’ Day (Ziua Internaţională a Muncitorilor”, nu trebuie
      confundată cu Labour Day – Ziua Muncii, sărbătoarea federală
      din prima zi de luni din... septembrie!; pentru a contrabalansa
      percepţia comunistă a sărbătorii, în anul 1958, la iniţiativa
      Asociaţiei Barourilor Americane, preşedintele Dwight David
      Eisenhower a proclamat 1 Mai drept Law Day – Ziua Legii,
      care vrea să evidenţieze rolul legii în întemeierea statului şi
      importanţa ei pentru societate.
          Aş putea spune că şi acesta este un paradox american,
      din moment ce 1 Mai a fost aleasă în anul 1889, de către primul
      congres (la Paris) al Internaţionalei a II-a (organizaţie
      internaţională a partidelor socialiste şi muncitoreşti), pentru a fi
      sărbătorită tocmai în amintirea muncitorilor americani grevişti
      care au început la 1 mai 1886 greve şi demonstraţii în toată ţara
      pentru aprobarea prin lege a zilei de muncă de 8 ore (ce-i drept,
      această sărbătoare mondială îi omagia şi pe muncitorii
      împuşcaţi de către poliţie în zilele de 3 şi 4 mai 1886 în oraşul
      Chicago, statul Illinois, S.U.A.). „Paradoxul 1 Mai american”
      nu se opreşte însă aici, dacă ne gândim că atunci au murit
      împuşcaţi şi câţiva poliţişti – numai unul a murit rănit de
      bomba aruncată de un anarhist la sfârşitul mitingului, ceilalţi
      şapte au fost împuşcaţi: câţiva muncitori aveau revolvere, dar
      chiar un şef poliţist a recunoscut în presă, la adăpostul
      anonimatului, că cei mai mulţi dintre poliţiştii morţi şi răniţi
      (60!) au fost atinşi de gloanţele trase de către alţi... poliţişti!
      Aşadar, e de înţeles de ce politicienii americani au vrut să pună
      în umbră acest aspect al zilei de 1 Mai.
                     
          La AFIT: curat, ordonat, luceau parchetul şi pereţii – ca
      la armată! AFIT este o instituţie universitară cu trei facultăţi
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17