Page 20 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 20

întâi ca motociclist, apoi, ca aviator a devenit, chiar în
        timpul procesului, „Părintele aviaţiei navale”, realizând
        primul avion amfibiu, cu roţi retractile şi a semnat
        contracte importante cu Marina Militară a S.U.A., Navy,
        cum o numesc americanii; ca o ironie a sorţii sau, dacă
        vreţi, ca un paradox, fabricile celor care s-au aflat în
        acest „Război al brevetului”, Wright Aeronautical
        Corporation, succesoare a Wright Company, vândută de
        către Orville în anul 1915, şi Curtiss Aeroplane and
        Motor Company, au… fuzionat în anul 1929, formând
        Curtiss-Wright Corporation, existentă şi astăzi).
          Tot la paradoxurile din istoria aviaţiei, trebuie să
      semnalez şi controversa asupra priorităţii în realizarea a ceea ce
      se numeşte în limbajul de specialitate „primul zbor
      autopropulsat şi controlat al unui aparat de zbor cu aripi fixe
      mai greu decât aerul” (controversă datorată atât divergenţei de
      păreri asupra condiţiilor tehnice standard pe care trebuie să le
      îndeplinească un aparat de zbor mai greu decât aerul pentru a
      putea fi numit avion, cât şi lipsei unor documente şi dovezi
      indubitabile asupra zborurilor unora dintre inventatorii-piloţi de
      avioane!):
           - Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI),
        organizaţie neguvernamentală mondială, înfiinţată în
        anul 1905, care se ocupă cu omologarea recordurilor
        mondiale  în  sporturile aeriene,  aeronautică  şi
        astronautică, susţine că „primul zbor aviatic” ar fi fost
        executat de către Fraţii Wright, la 17 decembrie 1903, ale
        căror invenţii au făcut posibil zborul controlat pe cele
        trei direcţii – cele trei axe care trec prin centrul de
        greutate al avionului: axa longitudinală (de-a lungul
        corpului avionului) sau axa de ruliu (înclinarea avionului
        pe aripa stângă sau pe aripa dreaptă la rotirea corpului
        său în jurul axei longitudinale), axa transversală (de-a
        lungul aripilor) sau axa de tangaj (înclinarea avionului cu
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25