Page 51 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 51

către Biroul de Recensământ al Statelor Unite pentru scopuri
      statistice. CDP este o parte dintr-o comună, dintr-un oraş sau
      dintr-un municipiu, fiind desemnat printr-o hotărâre a Biroului
      de Recensământ, nu prin lege. CDP are un nume recunoscut
      local, este distinctă de altă concentrare de populaţie şi, desigur,
      nu are o conducere administrativă proprie. Dar cum CDP Los
      Alamos este reşedinţa comitatului Los Alamos, cele mai multe
      dintre instituţiile administrative ale comitatului se află în acest
      CDP.

      Paradoxul toponimic al unor capitale de comitat

          Să mă opresc şi asupra „paradoxului toponimic”
      („toponim” = nume propriu de loc) al acestor „capitale de
      judeţ”: denumirile a două dintre ele îşi au originea în numele
      de familie ale celor care au întemeiat respectivele localităţi, iar
      celelalte două provin de la numele unor arbori!
          Numele „comunei” Los Lunas (care, în anul 2008, avea
      23.867 de locuitori; amintesc, este reşedinţa Comitatului
      Valencia) vine de numele familiei spaniole Luna, care a
      întemeiat aşezarea: prin anglicizarea numelui de familie a
      rezultat Los Lunas, adică, „Cei din Familia Luna” (cum am
      zice, în româneşte, „Popeştii”, când ne referim la cei din
      familia Popescu), deci denumirea localităţii americane a apărut
      similar modului în care a luat naştere numele localităţii
      româneşti Popeşti (fie ea şi din judeţul Vâlcea) – de la cel al
      familiei Popescu.
          Numele oraşului Gallup (înfiinţat în anul 1881, ca staţie
      finală de cale ferată; reşedinţa comitatului McKinley, cu
      20.209 locuitori în anul 2009) provine de la numele de familie
      al lui David Gallup, care a fost casier la Societatea de Căi
      Ferate „Atlantic şi Pacific”: locuitorii, stabili sau flotanţi, când
      se duceau să-şi ia salariul, care în America se plăteşte
      săptămânal, spuneau: „Mă duc la Gallup!”, adică la biroul în
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56