Page 54 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 54

Comitatului Santa Fé. [În Spania, în Comunitatea Autonomă
      Andaluzia, provincia Granada, comarca (judeţul) Vega de
      Granada, există oraşul Santa Fe, cu care este înfrăţit oraşul din
      S.U.A.. Am spus „din S.U.A.”, nu „american”, pentru evitarea
      eventualelor confuzii: în America Latină, coloniştii spanioli au
      dat acest nume la încă patru oraşe – în Argentina, în Cuba, în
      Venezuela (Santa Fé de Sorte) şi în Columbia (Santa Fe de
      Bogotá – acum se numeşte numai Bogotá)!
          Albuquerque, oraş străbătut de fluviul Rio Grande, a
      fost întemeiat în anul 1706, pe vremea stăpânirii spaniole
      asupra acestui ţinut, de către guvernatorul provinciei Noul
      Mexic, Francisco Cuervo y Valdés. Acesta a „botezat”
      localitatea cu numele aristocratic al viceregelui de atunci al
      Noii Spanii (colonia spaniolă care cuprindea Mexicul şi o parte
      din sud-vestul S.U.A. de azi, fără frontieră precisă, cam de
      2.000.000 km²) – Francisco Fernández de la Cueva Enríquez,
      duce de Alburquerque (era al 10-lea duce dintr-o nobilă familie
      care îşi avea reşedinţa în oraşul Alburquerque, din Spania, la
      24 km de frontiera cu Portugalia, în provincia Badajoz,
      regiunea Extremadura).
          În secolul al XIX-lea, când după războiul americano-
      mexican (1846-1848), teritoriul New Mexico a fost anexat de
      către S.U.A. (paradoxal, a fost admis ca stat al Uniunii, al 47-
      lea, de-abia după 64 de ani, în 1912!), primul „r” din numele
      oraşului Alburquerque, literă care nu se prea aude în pronunţia
      englezească, s-a pierdut şi astfel că el se scrie astăzi ca numele
      oraşului spaniol în limba... portugheză! În Evul Mediu, zona
      oraşului spaniol Alburquerque a fost stăpânită alternativ de
      către spanioli şi de către portughezi, aceştia din urmă scriind
      numele oraşului cu un singur „r”: Albuquerque (pronunţat
      albucherche).
          Etimologia numelui oraşului spaniol este latină, din
      vremea Imperiului Roman: de la expresia „albus quercus” –
      stejar alb (care forma păduri întinse în acel ţinut), preluată de
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59