Page 57 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 57

Am vrut să văd ce înseamnă în navajo cuvintele care
      formează numele oraşului, dar am găsit acest nume scris în trei
      feluri: Bee'eldííldahsinil, Bee’el Diil Dahsinil, Bee’eldiil Dah
      Sinil. Am găsit următoarele traduceri: bee’el = clopot; diil =
      mare; dahsinil = atârnă; diil = sunet de clopot; bee’eldiil =
      sunet de clopot; dah = sus; sinil = care sunt aşezate, care stau.
      Deci, am rămas în dilemă: „Atârnă un clopot mare” sau
      „Sunete de clopote aşezate sus”?... Clopotele sunt mari sau
      mici?... Oricum, într-o anumită privinţă, m-am dumirit: dacă
      sinil se referă la plural („sunt aşezate”), atunci înţeleg de ce a
      apărut şi varianta cu două clopote!

           Albuquerque – grup statuar în Civic Plaza

          Dacă mă gândesc la evoluţia oraşului, acesta a avut
      iniţial o singură biserică; cred, aşadar, că indienii navajo s-au
      referit la clopotul din clopotniţa acesteia. Ulterior, când oraşul
      s-a dezvoltat şi s-a mai construit o biserică, americanii
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62