Page 60 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 60

Matematica Incertitudinii, al cărei membru este şi subsemnatul.
      Societatea editează revistele „Critical Review” („Revista de
      critică”) şi „New Mathematics and Natural Computation”
      („Noua matematică şi calculul natural”), la care colaborez şi
      eu. Editor-şef este John Mordeson, preşedintele actual al SMU,
      director al Centrului de Matematica Incertitudinii, prof. univ.
      dr. la Facultatea de Matematică a Universităţii „Creighton” – o
      universitate iezuită din oraşul Omaha, statul Nebraska (numele
      oraşului
          provine de la cuvântul indian omaha = oameni din
      susul fluviului, oraşul fiind situat pe malul de vest al fluviului
      Missouri).
          În engleză, fuzzy = vag, incert, imprecis; în matematică,
      „logica fuzzy” este un domeniu al „logicii matematice” în care
      se utilizează şi valori logice care nu sunt nici „adevărat(e)”,
      nici „fals(e)”, ci „incert(e)”.
          Paul mi-a povestit despre obstacolele întâmpinate de
      către comunitatea de cercetători fuzzy, mai ales când este vorba
      despre finanţare.
          De-a lungul vieţii, el i-a întâlnit pe corifeii domeniului
      fuzzy: Lotfi Zadeh (de la Universitatea „California”, din oraşul
      Berkeley, care este o suburbie a marelui oraş San Francisco,
      statul California), Ronald R. Yager (de la Colegiul „Iona”, din
      oraşul New Rochelle, statul New York), Didier Dubois (de la
      Universitatea „Paul Sabatier” Toulouse, Franţa), Henri Prade
      (idem), Bart Kosko (de la Universitatea „California de Sud”, de
      lângă Los Angeles, statul California) etc.
          Cu aceşti foarte concreţi corifei ai „vagului”, am avut şi
      eu ocazia să discut personal: cu Lotfi Zadeh, cel care a introdus
      în matematică noţiunea fuzzy, chiar la Universitatea din
      Berkeley, unde a avut loc o conferinţă de matematică aplicată,
      iar cu ceilalţi, la conferinţele internaţionale anuale FUSION (la
      care eu particip din anul 2003), organizate de către ISIF
      (International Society of Information Fusion – Societatea
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65