Page 61 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 61

Internaţională de Fuziune a Informaţiei) sau la diverse
      conferinţe internaţionale de matematică aplicată.
          Pentru cititorii care nu cunosc sintagma „Fuziunea
      Informaţiei”, precizez că aceasta se referă la un domeniu de
      vârf, care îmbină tehnologii electronice, electrotehnice,
      mecanice, optice etc., cu matematica aplicată, având numeroase
      aplicaţii civile (meteorologie, navigaţie aeriană, măsurători
      aeriene ale teritoriului şi ale culturilor agricole) şi militare
      (supravegherea câmpului de luptă, a traiectoriei proiectilelor şi
      rachetelor, navigaţia aviaţiei militare, controlul antitero), care
      utilizează informaţii (date) provenite din surse (sensori) de
      natură diferită (electrică, electronică, mecanică, acustică, optică
      etc.). Între aceste informaţii, pot apărea contradicţii, iar pentru
      luarea unei decizii corecte, se utilizează diverse modele
      matematice – unul dintre acestea fiind „Teoria Dezert-
      Smarandache” (o aplicaţie în ştiinţă a „Paradoxismului”,
      paradoxul fiind că se poate lua decizia corectă, chiar dacă
      datele au un mare grad de conflict), pentru care se foloseşte
      acronimul TDSm, spre a se deosebi de acronimul TDS, utilizat
      pentru „Teoria Dempster-Shafer”.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66