Page 66 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 66

În tinereţe a fost pandur, om de încredere (secretar,
      şeful cancelariei) al conducătorului Revoluţiei de la 1821
      (căruia îi fusese recomandat de către unchii săi, boieri-
      cărturari, Iordache şi Grigore Otetelişanu, prieteni cu Tudor
      Vladimirescu), pionier al presei scrise din România – a creat
      primul ziar românesc de propagandă, numit „Foaia de
      propagandă”, al armatei lui Tudor Vladimirescu. Inginer (cu
      studii la Viena şi Paris), matematician, inventator, pedagog,
      academician (din anul 1870; din 1872, preşedintele Societăţii
      Academice Române, numită Academia Română din anul
      1879), fondatorul colegiilor naţionale din Bucureşti şi Craiova,
      organizatorul învăţământului naţional românesc, creatorul
      steagului României moderne (tricolorul purtat de „Domnul
      Tudor” la intrarea în Bucureşti), inventatorul stiloului („toc
      rezervor”, numit mai neaoş „condei portăreţ”) – brevetat în
      anul 1827, în Franţa, cu titlul plume portable sans fin, qui
      s'alimente elle-même avec de l'encre (pană portabilă fără
      sfârşit, autoalimentată cu cerneală), participant la Revoluţia de
      la 1848, membru al Comisiei pentru eliberarea robilor. A
      ocupat diverse funcţii în administraţia centrală a Principatelor
      Unite şi a României. A fost primul român care a călătorit cu
      trenul, trimis în misiune specială în Anglia, la 27 septembrie
      1831 (calea ferată Liverpool-Manchester fusese inaugurată la
      15 septembrie 1830).
          Casa, construită ca o culă, a fost conacul boierilor
      Otetelişanu.
          Alăturat, biserica ortodoxă cu hramul Sfânta Treime şi
      Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. A fost construită de către
      boierul Barbu Otetelişanu în anul 1746, iar boierul Grigorie
      Otetelişanu a reparat-o după cutremurul din anul 1802. Se
      crede c-ar fi existat un tunel între conac şi biserică, dar nu a
      fost descoperit.
          Pe la anul 1821, doi tâlhari terorizau satul Beneşti.
      Tudor Vladimirescu a venit cu un grup de oşteni, i-a prins pe
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71