Page 94 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 6
P. 94

Olandezii au fost primii europeni care au colonizat
      teritoriul actualului stat federal New York, unde au înfiinţat
      oficii comerciale (care colectau blănuri şi piei de animale de la
      indienii din zonă, numită, desigur, „Noua Olandă”), forturi şi
      apoi oraşe. Fort Amsterdam, construit în 1625, a devenit oraşul
      „Noul Amsterdam”. În 1664, când englezii au cucerit oraşul, i-
      au schimbat numele, anglicizându-l: „Noul York” (New York).
              Fort Stanwix – vedere din interior

          Aşa se explică existenţa aici a „pantofilor olandezi”
      ciopliţi din lemn – erau mai rezistenţi şi mai călduroşi iarna,
      prin zăpezile şi prin gerul din Nordul american.

      Americani sub disciplina prusacă!

          Printre militarii străini care au instruit armata
      răsculaţilor americani s-a aflat şi un ofiţer prusac, baronul
      Friederich Wilhelm Ludolf Gerhard Augustin von Steuben
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99