Page 22 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 7
P. 22

Amir mi-a dat o placă grea de aluminiu şi când, am
      introdus-o în câmpul magnetic, aceasta plutea în aer! În tocurile
      de la pantofi ar mai fi cred ceva metal şi când călcam sau ridicam
      picioarele mă trăgea câmpul magnetic în jos (parcă aveam
      greutăţi atârnate de călcâie!).
         Pământul are un câmp magnetic de numai ½ Gauss.
      Aparatul de fotografiat se distruge într-un câmp magnetic de 7
      Tesla, analog cărţile de credit (fiincă-s bazate pe înre-gistrări
      magnetice).
         Ideea de a introduce pacientul într-un câmp mag-netic
      puternic (MRI- Magnetic Resonance Image) pentru a face
      magnetografia zonei bolnave a aparţinut doctorului armean
      Damadian. La început, procedeul s-a numit MNR – Magnetic
      Nuclear Resonance (Rezonanţă magnetică nu-cleară).
                       
         L-am întâlnit pe John Wilkins, renumit profesor de fizică la
      Ohio State University (OSU). Prof. Y ne-a lăsat ½h în oficiul
      fizicianului unde am discutat despre revista noastră, despre
      univers, despre Big Bang (Creatio ex nihilo!), APS (American
      Physics Society, care este o organizaţie deschisă!), etc.
                       
         Dacă ai dificultăţi în drumul tău, continuă. Înseamnă că eşti
      pe calea cea dreaptă! Dacă nu ai obstacole, înseamnă că drumul
      este neînsemnat.
                       
         Discuţie cu Dr. Robert Lee, şeful Departamentului de
      Computere şi Inginerie Electrică. Angajarea în acest departament
      se face în funcţie de bani (grant-urile pe care le aduce candidatul
      cu el la noua universitate). Deci, din păcate, totul se măsoară în
      bani! Universităţile au devenit biznisuri (la fel ca şi bisericile).
         Seara, m-am dus la biserica „Sf. Patrick”. A mers şi soţia
      prof. Y. Amândoi sunt devotaţi catolici.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27