Page 32 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 7
P. 32

Există o mare varietate de plante aici: pinioni, cactuşi,
      ienuperi, sălcii, muşchi, bumbac, flori sălbatice etc., folosite de
      indieni pentru mâncare, medicină, materiale de construcţie,
      combustibil. De exemplu, de la planta yucca indienii foloseau
      fiecare parte: rădăcina pentru săpun, ţepii pentru ace, fibrele
      pentru împletit rogojini şi sandale, fructele şi lăstarii tineri
      pentru mâncare, iar frunzele ca perii pentru vopsit.
         Râul Gila izvorăşte din munte, are trei braţe şi se varsă în
      râul Colorado. Ca orice râu, a constituit un coridor de trecere
      dintr-o vale în alta, pe acest teritoriu greu accesibil.
         Peşterile-locuinţă se află la circa 1900 m altitudine.
      Intrarea în acest parc e 3$ pe persoană. Un mini-muzeu cu
      ierburi, fluturi şi animale împăiate, din zonă.
         Copacii de lângă poteca ce duce spre peşteri au
      trunchiurile negre (arse de vreun incendiu), dar vârfurile cu
      funzele verzi. Ce ciudat! Istoria se repetă. Războaiele care nu se
      mai termină ne vor aduce să trăim iar în peşteri?
         „Ăsta ne e viitorul”, râde Lilia arătând spre găurile negre
      ale grotelor. Eu o pozam cu aparatul meu, ea mă poza cu
      aparatul ei. Acasă urma să le copiem pe un USB.                Lilia, în „oraşul argintului”.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37