Page 53 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 7
P. 53

cătun de scutelnici din 24 de familii, care avea ca sarcină paza
      mănăstirii.
         În 1802 şi 1821 (după revoluţia lui T. Vladimirescu) turcii
      ocupă mănăstirea.
         Între 1843-46, mănăstirea este lărgită. Se construieşte o
      şosea între Câmpina şi Ardeal între anii 1847-1865. Mănăstirea e
      ocupată de trupele ruseşti între 1848-1850 şi de austrieci între
      1854-1858.
         Principele Carol al României şi soţia lui, pricipesa
      Elisabeta, îşi petrec verile la mănăstirea Sinaia începând din anul
      1866. Castelul Peleş, ridicat de regele Carol între 1875-1883, va
      fi locuit de perechea regală în perioada 1896-1914.
         Iar castelul Pelişor, alăturat, e ridicat între anii 1899-1903,
      conform planurilor arhitectului ceh Karel Liman. Pelişor a servit
      ca reşedinţă a prinţilor moştenitori Ferdinand şi Maria până în
      anul 1914, când a decedat regele Carol I, după care a fost
      transformat în muzeu. Castelul Peleş, în stil neorenascentist,
      îmbină stiluri diverse: baroc, german, hispanic etc. şi cuprinde
      ornamente, decoraţii, vitralii, precum şi colecţii de tablouri,
      armuri, covoare şi ceramică de artişti înzestraţi.
                       
         02.06.2013 – De la Sinaia ne întoarcem cu maşina la
      Bucureşti. La Palatul Regal vizităm Galeria de Artă Euro-peană şi
      apoi Galeria de Artă românească, monumentul lui Ghilduş, şi
      Statuia lui Carol.
         După care, mi-am luat bagajul din Calea Griviţei, iar
      doctorandul Victor Vlădăreanu, fiul profesorului Luige Vlă-
      dăreanu, m-a dus la aeroport.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58