Page 64 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 7
P. 64

Am prezentat lucrarea „Asupra Consistenţei lui PCR6 cu
      Regula Mediei şi Aplicaţia ei la Esttimarea Probabilisticii
      (Frecventiste)”.
                      
         Se observă un reviriment al coloniilor faţă de metro-polele
      de sub care s-au eliberat. De exemplu, cercetătorii din Maghreb
      se îndreaptă tot spre Franţa, iar în ţările lor, franceza rămâne tot
      prima lor limbă străină. La conferinţe, tot în cercul francofon se
      învârtesc.
                      
         Reliabilitate, credibilitate, ambiguitate; auto-confi-denţă,
      fenomene epistemice; contrasticitate; factualitate; paterne
      lingvistice, verocitate; redundanţă; duplicare; procesări ale
      limbajului  natural;  etichetarea  noţiunilor;  cuantificarea
      confidenţei; greutatea evidenţei; informaţii conflictuale.
         Toate aceste sintagme au fost extrase din pre-zentarea
      cercetătoarei românce Valentina Dragoş, de la ONERA, Paris,
      despre analiza ontologică a incertitudinii din data soft.
                      
         Gala premiilor pe insula Apei în Istanbul. Jucăm de ne
      rupem.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69