Page 67 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 7
P. 67

ascunse bogăţiile bizantinilor. După Primul Război Mondial,
      Imperiul turcesc se destramă. Bătălia din 1839 a Sultanului
      Marat I contra comandantului sârb la Kosovo duce la avansarea
      otomană în Balcani, ocupând Sofia, Nis şi Monastre.
         Triburile turceşti s-au stabilit în centrul Asiei. Teritoriul
      era numit Turkestan. Perşii îl numea Turan. Încep să se
      sedentarizeze în perioada Uyghur, formând oraşe. Erau buni
      arcaşi, vânători şi călăreţi.
         Religia pre-islamică a lor, credeau în „Dumnezeu din cer”.
         Scene de luptă.
         Atilla (345-453), împărat turco-hun. Cu o armată de
      750.000 de soldaţi îşi propune să cucerească lumea. Atilla a fost
      fiul lui Muncuk, unul dintre fondatorii statului Hun. De tânăr a
      trăit la Roma, vorbind fluent latina şi învăţând cultura romană,
      dar şi slăbiciunile romanilor. Atacă Imperiul Roman când
      împărat era Valentinius III, în mai multe rânduri. În 453, când
      avea 58 de ani, se căsătoreşte cu o tânără fată, Ildiko, în capitala
      Imperiului Hun, Etzelburg (la graniţa de azi a Ungariei).
      Dimineaţa e găsit mort, iar patul e plin de sânge. Nu se ştie dacă a
      fost asasinat sau nu. Atilla ajunge cu hoardele sale până în Nordul
      Italiei şi era gata să intre în Roma. Papa al III-lea îl convinge să
      renunţe (contra plăţii unui tribut). Fiul său Ellah preia puterea,
      dar trupele se destramă.
         Structura socială a Gökturcilor (552-245): familie, clan,
      trib, naţiune (bodun) şi stat (il). Cultura Uygkur (745-1368), pre-
      islamică. Vechiul alfabet turc. Oamenii de cultură: Harezmi (780-
      850), matematician, astronom, geograf; Al-Biruni (973-1048),
      matematician, istoric, geograf; Al-Farabi (870-950), logician,
      muzician; Ibn-i Sina (980-1037), filozof, fizician, a scris peste 250
      de cărţi; Yiusuf Has Hacib (1027-1077), literatură, artă.
         Bătălia de la Mohacs din 29 august 1526, despre care am
      învăţat la istorie a durat... două ore! Süleyman Magnificul cu o
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72