Page 75 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 7
P. 75


         La televizor, pe un canal comercial, văzusem o emisiune
      despre „familia deschisă”. Fiecare poate avea relaţii conjugale cu
      alţii sau altele.
         Familii plurigame:
          a) un bărbat poate avea mai multe femei şi locuiesc
      împreună (el fiind căsătorit legal doar cu una, celelate fiind
      concubine), în special mormoni.
         b) o femei cu mai mulţi bărbaţi (unul pentru sex, altul
      pentru întreţinere etc. sau chiar toţi pentru sex. Sunt femei
      nimfomane, niciodată sătule…).
         c) familii în grup: mai mulţi bărbaţi şi mai multe femei,
      care se-mperechează cum vor, şi-şi schimbă partenerii cum vor.
                      
         În prezent, în ţările occidentale, în proporţie de 60% sunt
      formate familiile dintr-un singur părinte.
         Omul modern nu mai poate trăi cu cineva.
                      
         Meike mă învaţă să număr în olandeză. Asta-mi mai lipsea!
         1 = een (ein)
         2 = twei (tuai)
         3 = drie (dri)
         4 = vier (vi)
         5 = vyf (vaif)
         6 = zes (zes)
         7 = zeven (seifăn)
         8 = acht (aht)
         9 = negen (neihân)
                      
         14.07.2013 – În Aeroportul Internaţional Schiphol ni se
      anunţă că pur şi simplu există hoţi în clădire şi să nu lăsăm
      bagajele nesupravegheate.
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80