Page 90 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 7
P. 90

Addenda fotografică

       Certificat eliberat de Academia Română, atestând prezenţa Autorului la
         Institutul de Mecanica Solidelor, Bucureşti, decembrie 2011.
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95