Page 102 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 102

(8 ). Noi am răcit sticlele în apă, am făcut un cuib
            0
           mic, îngrădit cu pietre.
      Trei izvoare diferite compun Izbucul Cernei, care țâșnesc

           din Ogașul Chicerii, din Ciucevele Chicerii și,

           respectiv, din Ogașul Cald.
      În această regiune există o rezervație floristică și faunistică

           (Domogledul), cu flori (precum ciuboțica cucului),

           arbori specifici (liliacul, alunul turcesc, cărpinița,
           mojdreanul) și animale (pisica sălbatică, porcul

           mistreț, râsul), plus mii de specii de insecte.
      Legenda lui Iovan Iorgovan, un Hercule în varianta

           românească, ne povestește despre o hidră cu cinci

           capete, sălășluind pe aceste meleaguri. Hidra a fugit
           din calea lui Iovan în zona Cloșanilor. Acolo, Iovan

           și-a încercat paloșul, deasupra, pe Muntele Oslea,

           prăvălind o stâncă și formând astfel Podul de la
           Ponoare.

      La Cheile Corcoaiei are loc prima luptă, unde Iovan îi taie
           hidrei un cap. Hidra s-a retras, străpungând cu un

           traseu sinuos muntele și formând Cheile Cernei,

           încercând să ajungă la cele șapte izvoare termale,
           unde să poată să-și refacă forțele. Însă, Iovan

           ajunge înainte, prinde puteri scăldându-se și-i mai
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107