Page 108 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 108

Toponimul a intrat în lexicul național. Depresiunea este

           alcătuită din calcare și granite de Tismana şi
           cuprinde două ramuri: Valea Mare (Pârâul Ursului)

           și Valea Gheorgheștilor.

      Cele două văi adună apele rezultate din topirea zăpezilor
           primăvara, de pe versanții Valea Ursului,

           Gheorghești, Valea Morii, Buicani, Busești și Băluța,

           și se unesc în pâlnia Zătonului, unde se depozitează
           aluviuni și alge.

      Temporar, aici se formează lacuri.                               Lacul Zăton.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113