Page 43 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 43

Conferința Episcopală Spaniolă și Universitatea Pontifică

           din Salamanca au fost consimțite de Regele Alfonso
              al IX-lea de León în iarna anilor 1218-1219. Iar

              Regele Alfonso al IX-lea Înțeleptul le-a statuat în

              anul 1254. În sec. al 16-lea funcționa deja
             Facultatea de Teologie și Drept Canonic.

      Are și o expoziție privind construcția catedralei cu:

        Instrumente muzicale folosite în slujbele religioase
         catolice; în special orga. Muzica era compusă de

         maeștri recunoscuți în epocă precum: Salinas,
         Vivanco, Micieces, Doyague etc.

         Picturile murale efectuate de Nicolás Florentino

          (născut în Florența, în 1413) și frații săi Dello și
          Sansón. Înfățișează 20 medalioane de profeți și 53

          panele de scene biblice din viața lui Iisus Cristos și a

          Virginei Maria.
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48