Page 49 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 49

Fotografii, texte, cărți ilustrate, înregistrări sonore, colectate
                          de Centru Documentar
                         “La Memoria Historica”.


      Fracțiunile rivale: republicanii (aflați la putere) și
           naționaliștii (în opoziție). Guvernul republican

           pretindea că luptă contra fascismului, pe când

           naționaliștii – contra dictaturii. Republicanii au
           acuzat Masoneria de implicare în acest conflict.
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54