Page 70 - Frate cu meridianele si paralelele vol. 8
P. 70

Întâlnit pe Dr. Francisco Gallego Lupiañez,

              profesor la Catedra de Topologie și Geometrie.

      Dr. Francisco Lupiañez a publicat articole de topologie
           neutrosofică  în  reviste  internaționale  ca

           “Kybernetes” şi “Recent Advances in Fuzzy

           Systems, Applied and Computational Mathematics”.
      Dr. José Manuel R. Sanjuraós, profesor de topologie, chiar și
           vice-rectorul, Dr. Javier Montero, profesor de
           statistică,  specializat  în  mulțimea   fuzzy
           intuiționistice (care de fapt sunt un caz particular
           al mulțimilor neutrosofice), plus studenți.
      Le-am arătat și revista “Neutrosophic Sets and Systems”.
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75